szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

WOLONTARIAT

W naszych szkołach działa wolontariat uczniowski, stworzony po to, aby dzieci mogły poznać różne aspekty życia i odczuły potrzebę i radość z pomagania innym. Wolontariat jest praktycznym i ważnym sposobem wychowania do życia w społeczeństwie, wpływającym korzystnie na rozwój osobowości każdego ucznia.

Współpracujemy z Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, w ramach której młodzież bierze udział w kwestach.                 Dzieci pomagają w organizacji szkolnych działań charytatywnych, takich jak: Szlachetna Paczka, Gwiazdka dla zwierząt, Góra grosza. Biorą udział w zbiórce zużytych baterii, zakrętek, telefonów i segregacji śmieci.

Uczniowie klas starszych pomagają w świetlicy szkolnej, czytając książki i organizując zabawy dla młodszych koleżanek i kolegów.

Wielu uczniów włącza się w konkretne działania ogłaszane i organizowane najczęściej przez rodziców chorych dzieci, polegające na zbieraniu potrzebnych funduszy potrzebnych na leczenie.

W ramach projektu „Zainspiruj drugiego” uczniowie przekazują swoje zainteresowania innym (szachy, rysowanie, taniec …); uczniowie uczą koleżanki i kolegów.