szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

Wolontariat

W naszych szkołach działa wolontariat uczniowski, stworzony po to, aby dzieci mogły poznać różne aspekty życia i odczuły potrzebę i radość z pomagania innym. Wolontariat jest praktycznym i ważnym sposobem wychowania do życia w społeczeństwie, wpływającym korzystnie na rozwój osobowości każdego ucznia.

Założyliśmy „Szkolny Klub  Przyjaciół Żonkila” i współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.

Nasi uczniowie biorą czynny udział  w  kwestach i imprezach w ramach  programu „Pola Nadziei”.

Od  kilku lat uczniowie  wspomagają krakowskie schronisko dla zwierząt.

Uczestniczymy też w akcji „Szlachetna Paczka”.