szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

Osiągnięcia

Na przestrzeni ponad 20 lat działalności edukacyjnej wypracowaliśmy szereg rozwiązań w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki i organizacji, które zaowocowały sukcesami, oto niektóre z nich:

 1. Połączenie klimatu rzetelnej, codziennej pracy z serdeczną atmosferą.
 2.  Wysoki poziom opanowania języka angielskiego osiągany przez najzdolniejszych uczniów kończących nasze Gimnazjum na poziomie B2.
 3. Duża ilość zdobytych przez uczniów nagród i wyróżnień w konkursach i zawodach sportowych.
 4. Wysokie wyniki ogólnopolskich testów zewnętrznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 5. Stworzenie nowej jakości nauczania poprzez  otwarcie Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia z autorskimi poszerzeniami programowymi i indywidualnym podejściem do każdego ucznia.
 6. Wyróżnienie naszego Gimnazjum Listem Gratulacyjnym Małopolskiego Kuratora Oświaty za najwyższe wyniki egzaminu oraz zakwalifikowanie naszej Szkoły Muzycznej do dziesięciu najlepszych szkół w Małopolsce.
 7. Opracowanie autorskich programów do nauki języka angielskiego, matematyki, przedmiotów muzycznych oraz programów przygotowujących do klas matematyczno-fizycznych i biologiczno-chemicznych szkoły średniej.
 8. Wprowadzenie indywidualnego couchingu dla najbardziej uzdolnionych uczniów.
 9. Stały monitoring osiągnięć uczniów.
 10. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez przygotowywanie do różnych form zewnętrznej autoprezentacji  (audycje, koncerty, konkursy, festiwale, zawody sportowe, projekt gimnazjaly)
 11. Liczne działania na rzecz środowiska, w tym m.in. organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych dla szkół niepublicznych Krakowa, organizacja międzyszkolnego konkursu skrzypcowego pn. „Wiosenne Inspiracje”, udział w akcjach charytatywnych i różnych formach wolontariatu.
 12. Duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w przygotowanie imprez szkolnych.
 13. Realizacja ciekawych projektów edukacyjnych i innych, wzbogacająca ofertę szkolną i rozwój uczniów.
 14. Dobra współpraca z rodzicami owocująca twórczym rozwiązywaniem problemów i  pomocą w rozwoju naszych Szkół.
 15. Stały rozwój tradycji i zwyczajów szkolnych, które jednoczą całą społeczność szkolną, stanowiąc jednocześnie najlepszy program profilaktyki współczesnych zagrożeń.
 16. Serdeczny i stosunkowo częsty kontakt z naszymi absolwentami, którzy obecnie kontynuują naukę w renomowanych szkołach średnich i wyższych.
 17. Mocne strony wymienione w raporcie o jakości edukacji w Szkołach „Inspiracja”, sporządzonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie:
  • dobra organizacja procesu kształcenia
  • stabilność i zaangażowanie kompetentnej kadry
  • systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli
  • wysoki poziom imprez środowiskowych
  • dbałość o zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy
  • tworzenie i utrzymanie bardzo dobrej atmosfery wychowawczej
  • ciągłe poszerzanie oferty edukacyjnej szkół
  • sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • duże poczucie sprawiedliwej oceny u uczniów i ich rodziców
 18. Przykładowe opinie rodziców i uczniów, które świadczą o traktowaniu szkoły jako ważnego i bliskiego sercu miejsca:
  • „Wysoko sobie cenię troskę całego grona pedagogicznego nie tylko o poziom edukacji, ale także o to jakim człowiekiem jest i będzie uczeń. Nauczyciele nie uprzedzają się do uczniów, każda chęć poprawy zostaje zauważona i pozytywnie wzmocniona”.
   Inka Dowlasz
   (matka absolwenta)
  • „Czym nasza szkoła wyróżnia się spośród dziesiątek innych? Tak naprawdę to nie wiem – nie poznałam ich zbyt wiele. Wiem jednak, że to miejsce bardzo przyjazne, gdzie wszyscy się znają i dobrze się czują. Dzięki temu, że nie ma tu dużo uczniów, nauczyciele mogą każdemu poświęcić wystarczjąco dużo uwagi: wyjaśnić, jeśli czegoś się nie rozumie, zachęcić do rozwijania zainteresowań, brania udziału w konkursach. Życzliwa jest też reszta personelu, choćby pani sekretarka, która dla każdego ma dobre słowo i uśmiech. Lekcje są ciekawie prowadzone i chociaż szkoła z założenia nie jest miejscem zabawy, to nie przeżywamy tu żadnych męczarni.
   Okna części klas wychodzą na Ogród Botaniczny, reszty na duże, trawiaste boisko – szkoła położona jest w małej uliczce, co skutecznie odgradza nas od zgiełku ruchu ulicznego. Co roku organizowana jest biała szkoła, wyjazd językowy do Lubomierza, kiermasz jesienny, tydzień historyczny, chodzimy do teatru i na rozmaite wystawy do muzeów… Jak w każdej szkole? Być może. Ale jeśli ją wybierzecie, myślę, że nie będziecie żałować.
   Dla mnie to ostatni rok tutaj, jako że kończę już trzecią gimnazjum. Będę tęsknić, przeżyłam tu sześć lat, na które złożyło się wiele miłych chwil…”
   Ania Wściubiak
   (uczennica III klasy gimnazjum)

WYNIKI EGZAMINÓW