szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

ZAWODY SPORTOWE KRAKOWSKICH NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

O PUCHAR SZKÓŁ INSPIRACJA

Od 2000 roku rozgrywane są w Krakowie Zawody Sportowe Krakowskich Niepublicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem całych zawodów  obejmujących  sześć dyscyplin sportowych (slalom narciarski, slalom snowboardowy, pływanie, piłka nożna, piłka koszykowa, lekka atletyka),  były Szkoły Inspiracja. Od 2009 roku współorganizatorami Zawodów są także partnerskie szkoły niepubliczne.

Ideą organizacji Zawodów było stworzenie warunków do skorzystania z inspirującej i wychowującej roli sportu poprzez:

  • poznawanie reguł danej dyscypliny sportowej
  • motywowanie do zdobywania umiejętności sportowych na całe życie,
  • nabywanie umiejętności gry zespołowej oraz opanowania stresu
  • wzbogacanie doświadczenia w grze z udziałem uczniów z innych szkół oraz  profesjonalnego zespołu  sędziowskiego
  • zintegrowanie środowisk szkół niepublicznych
  • kształtowanie uczciwości i prawości  dzięki podkreślaniu wartości postawy fair play
  • propagowanie idei, że najważniejsze nie jest zwycięstwo lecz sam udział w turnieju, pokonywanie swoich słabości i osobisty rozwój