szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

Kształcimy ludzi twórczych i radosnych, umiejących pomagać innym i odnosić sukcesy

Aktualności

Inspiracja w skrócie

Uczniowie obcują z wielką muzyką i wyrażają siebie w grze na instrumentach

Rzetelnie opanowują kluczowe umiejętności

Rozwijają indywidualne predyspozycje

Kształtują dobre cechy charakteru

Umieją współpracować i tworzyć w zespołach

Biorą udział w różnych projektach i formach wolontariatu