szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica sprawuje dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.00 oraz 13,30 – 17,00. W ramach programu świetlicy, oprócz działalności opiekuńczej wychowawcy zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki i wypoczynku. Wspierają uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, pilnują przy odrabianiu zadań domowych oraz wskazują, jak wartościowo spędzić wolny czas. Zajęcia świetlicowe prowadzą osoby, posiadające specjalistyczne przygotowanie z zakresu pedagogiki opiekuńczej. Uczniów obowiązuje regulamin świetlicy.

Działalność świetlicy szkolnej jest ważnym ogniwem pracy szkoły, także jako wsparcie   rodziców w organizacji dnia.