szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

Festiwal Skrzypcowy

HISTORIA FESTIWALU.

Pierwsza edycja Festiwalu miała miejsce w maju 2016 roku.

Celem organizowanego Festiwalu było stworzenie młodym skrzypkom możliwości artystycznej prezentacji przygotowanego programu i osiągania radości muzykowania, podnoszenie poziomu nauczania, wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz integracja środowisk muzycznych.

Uczestnicy Festiwalu podzieleni zostali na dwie kategoria wiekowe, dla których wymagane jest przygotowanie i zaprezentowanie z pamięci etiudy solo oraz koncertu (I lub III cz.)  z akompaniamentem fortepianu. Tak stworzony program konkursowy jest standardowo przygotowywany przez młodych skrzypków w ramach podstawy programowej (tym samym  nie stanowi przeszkody w realizacji programu nauczania),  a jednocześnie stwarza wysokie wymagania w zakresie precyzji warsztatowej i muzykalności.

Warto podkreślić, że młodzi skrzypkowie biorący udział w Festiwalu dobrze odnaleźli się w zaproponowanej konwencji, zaprezentowali wysoki poziom i zdobyli zasłużone laury.

FESTIWAL SKRZYPCOWY 2023

DOKUMENTY DO POBRANIA: festiwal skrzypcowy dokumenty do pobrania