szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I SPORTOWO-REKREACYJNE

Szkoły korzystają z profesjonalnych obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego, które znajdują się przy budynkach szkolnych, takich jak: stadion lekkoatletyczny, trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko asfaltowe do koszykówki i piłki ręcznej, hala sportowa i hala judo.  Uczniowie korzystają także ze znajdującego się w sąsiedztwie stadionu sportowego typu „Orlik” , należącego do Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII oraz basenu pływackiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (15 minut spacerem). Opisane zaplecze  umożliwia pełną realizację programu bez potrzeby dowożenia dzieci.                                                                                                                                   Szkoły dysponują także zapleczem dydaktycznym i sportowo-rekreacyjnym, do którego należą w szczególności:

 • Pracownia komputerowa: 16 stanowisk ze stałym dostępem do Internetu, tablica interaktywna z rzutnikiem
 • Biblioteka dla uczniów starszych oraz biblioteka dla młodszych
 • Pracownia chemiczna, matematyczna, fizyczna i plastyczna z multimedialnym wyposażeniem
 • Osobna sala świetlicowa dla uczniów młodszych oraz  sala świetlicowa dla starszych
 • Sala koncertowo-imprezowa ze sceną, fortepianem (90m²) i nagłośnieniem, przystosowana do prowadzenia koncertów, rytmiki, zajęć wf, i imprez szkolnych, posiadająca zaplecze (dwie szatnie,  WC, pomieszczenie na sprzęt sportowy)
 • Pracownia matematyczna dla klas I-III wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym także zestawy reprezentujące metodę Marii Montessori
 • Sala perkusyjna z kompletem instrumentów, odpowiednio wytłumiona akustycznie
 • Sale do ćwiczeń na instrumentach, tzw. ćwiczeniówki wyposażone w pianina
 • Asfaltowe boiska do koszykówki i piłki ręcznej przynależne szkole, wykorzystywane również przez uczniów w czasie przerw między lekcjami

Szkoły „Inspiracja” zaopatrzone są w liczne pomoce dydaktyczne, regularnie uzupełniane i unowocześniane, do których należą:

 • Sprzęt multimedialny w  pomieszczeniach klasowych
 • Instrumenty muzyczne: dwa fortepiany, 10 pianin, 2 gitary, pełny zestaw instrumentów do nauki gry na perkusji, bogaty zbiór instrumentarium Orff’a i innych instrumentów dziecięcych
 • Zbiory biblioteczne, w tym książki, materiały nutowe, zestawy płytowe, zestawy filmów edukacyjnych.