szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

SPORT I REKREACJA

Z ogromną uwagą i troską podchodzimy do właściwego rozwoju fizycznego naszych uczniów.  Na każdym etapie edukacji prowadzimy różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne wszechstronnie rozwijające ogólną sprawność fizyczną i umiejętności w zakresie (najpopularniejszych) dyscyplin sportowych określanych mianem „sportów całego życia”. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, z wykorzystaniem profesjonalnych obiektów sportowych.

Szczególną wagę przywiązujemy do nauki pływania, gier zespołowych, elementów lekkiej atletyki i gimnastyki. Cotygodniowe zajęcia wychowania fizycznego uzupełnia koło sportowe przeznaczone dla młodszych i starszych uczniów.  W zimie w ramach tzw. „białej szkoły” organizujemy obóz narciarski w Małym Cichym – dla młodszych i obóz narciarsko-snowboardowy  dla starszych – w Alpach. Bardzo mobilizująco działają na całą młodzież, organizowane przez naszą szkołę (obecnie przy współudziale innych szkół krakowskich) zawody sportowe szkół niepublicznych, które rozgrywane są co roku w takich dyscyplinach jak: slalom gigant w narciarstwie i snowboardzie, pływanie, piłka nożna, piłka koszykowa oraz lekka atletyka. Wybrani uczniowie biorą udział w rozgrywkach sportowych o zasięgu miejskim.

W szkole organizowane jest Święto sportu, które ma być źródłem radości dla wszystkich, którzy pokonają swoje słabości i osiągną cel.