szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Inspiracja
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4 Inspiracja

Dane adresowe

ul. Śniadeckich 12b
31-531 Kraków
tel. 12 423 07 98

Płatności

Nr konta dla PSP4 :
PKO BP I O/Centrum
68 1020 2892 0000 5002 0125 3053

Nr konta dla POSM I st.:
PKO BP I O/Centrum
40 1020 2892 0000 5202 0022 7199 – dla POSM I st.

Szczegółowe informacje i zapisy

Sekretariat Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Wjazd na teren szkoły od ul. Śniadeckich
(przez teren CMUJ)