szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

O ZERÓWCE

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Janusz Korczak

 

Roczne przygotowanie przedszkolne w Prywatnych Szkołach Inspiracja polega na wspierającym towarzyszeniu dziecku w rozwoju trzech obszarów życia: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

W naszej „zerówce” najważniejsze jest dziecko: jesteśmy nie tylko dla niego, ale przede wszystkim z nim. Wokół jego potrzeb rozwojowych i zainteresowań realizowany jest plan pracy wychowawczo – dydaktycznej.

W dydaktyce opieramy się na uczeniu wielozmysłowym z metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, którego celem jest usprawnienie i zintegrowanie psychiki z motoryką.

Mamy duży teren zielony, na którym wśród drzew jest drewniany plac zabaw i boisko. Dzieci mają tu możliwość korzystania z kąpieli leśnych, które kojąco wpływają na ich napięcia rozwojowe, a także umożliwiają doświadczanie świata przyrodniczego wszystkimi zmysłami.

Wychodząc naprzeciw coraz częściej pojawiającym się u dzieci wadom wymowy, realizujemy program profilaktyki logopedycznej. Polega on m. in. na systematycznych ćwiczeniach oddechowych, gimnastyce buzi i języka, zabawach ortofonicznych i artykulacyjnych, recytacji wierszy czy słuchaniu bajek i opowiadań czytanych przez profesjonalnych lektorów.

Nie może zabraknąć naszym dzieciom również zajęć z języka angielskiego, rytmiki, basenu, uczniowskiego klubu sportowego czy koła plastycznego.

Wszystko to sprawia, że dziecko kończące naszą „zerówkę” jest gotowe odważnie i z zapałem rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

ZAPRASZAMY!!