Międzynarodowy Miesiąc Języka Ojczystego

Po raz drugi obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Języka Ojczystego: konkurujemy w pięknym czytaniu, piszemy wiersze i opowiadania w stylizacji gwarowej i archaicznej, zbieramy książki do biblioteki szkolnej. Zakończenie obchodów 20 marca 2018 r.