LEKCJE Z MISTRZEM W SZKOŁACH „INSPIRACJA”

Jak co roku nasi skrzypkowie z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st Inspiracja będą brali udział w mistrzowskiej lekcji. Tym razem szlifować będą swoje umiejętności pod okiem pani prof. nadzw. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej- wykładowcy
Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.