szkola inspiracja krakow
szkoly prywatne inspiracja krako   

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH

 

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH
24 KWIETNIA 2024 – 29 SIERPNIA 2024
  24 KWIETNIA 2024 (ŚRODA)                      (język polski, Edukacja wczesnoszkolna – EW, matematyka)  
  29 KWIETNIA 2024 (PONIEDZIAŁEK) język polski (język polski – brak wolnych miejsc), język niemiecki, matematyka,
j. angielski, Edukacja wczesnoszkolna – EW,  fizyka, przyroda, historia (brak wolnych miejsc), WOS (brak wolnych miejsc), geografia, informatyka, biologia, EDB
  30 KWIETNIA 2024 (WTOREK) język polski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, matematyka,
j. angielski, Edukacja wczesnoszkolna – EW, chemia, fizyka, przyroda, informatyka
  14 MAJA (WTOREK) język niemiecki, język hiszpański, język francuski, matematyka, j. angielski, chemia, fizyka,
  15 MAJA 2024 (ŚRODA) język polski, język niemiecki, geografia, EDB, matematyka, j. angielski, Edukacja wczesnoszkolna – EW, przyroda, informatyka
  16 MAJA 2024 (CZWARTEK) język polski, język niemiecki, język hiszpański, matematyka, j. angielski, Edukacja wczesnoszkolna – EW, przyroda, fizyka, informatyka, EDB
  17 MAJA 2024 (PIĄTEK) historia (brak wolnych miejsc), WOS (brak wolnych miejsc), chemia
  20 MAJA 2024 (PONIEDZIAŁEK)  edukacja wczesnoszkolna – EW (klasa III)
  24 MAJA 2024 (PIĄTEK) chemia
  31 MAJA 2024 (PIĄTEK) język polski, język niemiecki, matematyka, j. angielski (brak wolnych miejsc), edukacja wczesnoszkolna – EW, chemia, fizyka, przyroda, historia(brak wolnych miejsc), WOS(brak wolnych miejsc), informatyka, EDB
  3 CZERWCA 2024 (PONIEDZIAŁEK) biologia
  6 CZERWCA 2024 (CZWARTEK) język hiszpański
  10 CZERWCA 2024 (PONIEDZIAŁEK) matematyka, język angielski, biologia,  EDB
  11 CZERWCA 2024 (WTOREK) matematyka, język angielski, język niemiecki, język polski
  12 CZERWCA 2024 (ŚRODA) matematyka, język angielski, język niemiecki, język polski, geografia, EDB
  13 CZERWCA 2024 (CZWARTEK) matematyka, język angielski, język niemiecki, język polski
  14 CZERWCA 2024 (PIĄTEK) matematyka, język angielski (kl. I – VI), język niemiecki, język polski

 

TERMIN DODATKOWY
24 CZERWCA 2024 – 5 LIPCA 2024 (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) język polski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, matematyka, j. angielski, Edukacja wczesnoszkolna – EW, fizyka, przyroda, historia, WOS, geografia, informatyka, EDB, biologia
19 SIERPNIA 2024 – 29 SIERPNIA 2024 (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK) język polski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, matematyka, j. angielski, Edukacja wczesnoszkolna – EW,  fizyka, przyroda, historia, WOS, geografia, informatyka, EDB, biologia