szkola inspiracja krakow

Inspiracja Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Inspiracja Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
Prywatne Gimnazjum Nr4

Dane adresowe

ul. Śniadeckich 12b
31-531 Kraków
tel. (0 12) 423 07 98

Płatności

Nr konta dla PSP4 oraz PG4:
PKO BP I O/Centrum
68 1020 2892 0000 5002 0125 3053

Nr konta dla POSM I st.:
PKO BP I O/Centrum
40 1020 2892 0000 5202 0022 7199 – dla POSM I st.

Szczegółowe informacje i zapisy

Sekretariat Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 .

Wjazd na teren szkoły od ul. Śniadeckich
(przez teren CMUJ)- wymagana opłata 4,50 zł
za każdą rozpoczętą godzinę.
Rodzice naszych uczniów wjeżdżają bezpłatnie (identyfikator).

Formularz zapisu