Informacje ogólne
Oferta programowa
Wyniki egzaminów
Osiągnięcia uczniów
Zawody sportowe
Galeria
Rekrutacja
Kontakt
Gazetka szkolna
 


Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Prywatne Gimnazjum Nr4

INSPIRACJA

 

ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków
tel./fax: (0 12) 423 07 98

sekretariat@inspiracja.edu.pl

 

 

projektowanie stron internetowych w krakowie Inspiracja sp. z o.o.
strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

 

REKRUTACJA


  1. Okres naboru na kolejny rok szkolny do wszystkich trzech szkół rozpoczyna się we wrześniu roku poprzedzającego, lub wcześniej i trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
  2. Uczeń może być przyjęty do każdej ze szkół w trakcie trwania roku szkolnego w miarę posiadanych wolnych miejsc, po uzgodnieniu warunków.
  3. W każdym przypadku obowiązuje rozmowa rodziców i dziecka z dyrekcją i wychowawcą klasowym lub pedagogim szkolnym.
  4. Dodatkowo, do klasy pierwszej Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia może obowiązywać sprawdzian predyspozycji muzycznych, a do klas wyższych taki sprawdzian predyspozycji jest obowiązkowy.
  5. Dodatkowo, do klasy pierwszej Prywatnego Gimnazjum nr 4 każdego ucznia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna  z nauczycielami przedmiotów wiodących (j. polski, matematyka, j. angielski) oraz średnia ocen z klasy V lub aktualnych ocen cząstkowych i zachowanie conajmniej dobre.
  6. Rodzice podpisują ze szkołą umowę o naukę, w której określone są obowiązki Szkoły i Rodziców  oraz warunki finansowe. Stosujemy zniżki w okresie wakacyjnym, dla rodzeństw, dzieci z rodzin mniej zamożnych, a w przyszłości także dla uczniów szczególnie uzdolnionych.