Informacje ogólne
Oferta programowa
Wyniki egzaminów
Osiągnięcia uczniów
Zawody sportowe
Galeria
Rekrutacja
Kontakt
Gazetka szkolna
 


Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Prywatne Gimnazjum Nr4

INSPIRACJA

 

ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków
tel./fax: (0 12) 423 07 98

sekretariat@inspiracja.edu.pl

 

 

projektowanie stron internetowych w krakowie Inspiracja sp. z o.o.
strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

 

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ "INSPIRACJA"

 

         Wszystkie szkoły są wpisane do rejestru szkół, posiadają uprawnienia szkoły publicznej i mogą wydawać świadectwa ukończenia, uprawniające do kontynuacji nauki w szkole wyższego stopnia.
         Pedagogiczny nadzór nad Prywatną Szkołą Podstawową Nr 4 i Prywatnym Gimnazjum Nr 4 sprawuje właściwy minister d/s edukacji narodowej i sportu, a w jego imieniu  działają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, nad Prywatną Ogólonokształcącą Szkołą Muzyczną I Stopnia - właściwy minister d/s kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a w jego imieniu działają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie)
         Szkoły kształcą w oparciu o podstawy programowe obowiązujących przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych , korzystając z programów nauczania zatwierdzonych przez właściwych ministrów. Szkoła realizuje także własne (autorskie) koncepcje programowe, dostosowane do potrzeb i profilu działalności szkoły.