Informacje ogólne
Oferta programowa
Wyniki egzaminów
Osiągnięcia uczniów
Zawody sportowe
Galeria
Rekrutacja
Kontakt
Gazetka szkolna
 


Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Prywatne Gimnazjum Nr4

INSPIRACJA

 

ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków
tel./fax: (0 12) 423 07 98

sekretariat@inspiracja.edu.pl

 

 

projektowanie stron internetowych w krakowie Inspiracja sp. z o.o.
strona internetowa wykorzystuje pliki cookies
IDEA POWSTANIA SZKÓŁ "INSPIRACJA"

         Obecnie istnieją trzy Szkoły "Inspiracja", wszystkie z uprawnieniami szkoły publicznej:
Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
- rok założenia 1993, Prywatne Gimnazjum Nr 4 - rok założenia 1999,
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia - rok założenia 2002.

      Zasadniczą ideą otwarcia własnej szkoły była - podobnie jak w przypadku powstałego w roku 1989 sektora edukacji niepublicznej - chęć stworzenia alternatywy dla masowej szkoły państwowej, która nie była w stanie spełnić oczekiwań związanych z pełnym, wieloaspektowym rozwojem dziecka.

      Postanowiliśmy zorganizować szkołę kameralną, w której wszyscy dobrze się czują, a uczniowie są bezpieczni, dopilnowani i uśmiechnięci. Gdzie dobór przedmiotów i metod kształcenia umożliwia harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, będący podstawą rozkwitu sił twórczych i tego wszystkiego, co składa się na sukces życiowy. Do realizacji powyższych zadań zatrudniliśmy kadrę starannie dobranych nauczycieli, a w programie kształcenia położyliśmy nacisk na:

  1. Rzetelne opanowanie podstaw w zakresie czytania, pisania i liczenia;
  2. Zajęcia artystyczne, wyzwalające w sposób naturalny emocje i kreatywność dziecka;
  3. Opanowanie w mowie i piśmie jednego lub dwóch języków obcych (nowożytnych), dające szansę stania się obywatelem świata;
  4. Wychowanie fizyczne z uwzględnieniem nauki pływania jako sportu sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi ciała;
  5. Prowadzenie na terenie szkoły szeregu zajęć dodatkowych, wybieranych przez uczniów zgodnie z zamiłowaniami i potrzebami;
  6. Wychowanie w uniwersalnych wartościach etycznych, będące wspólną dla szkoły i rodziców bazą norm postępowania;
  7. Tworzenie serdecznej atmosfery pracy