Informacje ogólne
Oferta programowa
Wyniki egzaminów
Osiągnięcia uczniów
Zawody sportowe
Galeria
Rekrutacja
Kontakt
Gazetka szkolna
 


Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 4
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Prywatne Gimnazjum Nr4

INSPIRACJA

 

ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków
tel./fax: (0 12) 423 07 98

sekretariat@inspiracja.edu.pl

 

 

projektowanie stron internetowych w krakowie Inspiracja sp. z o.o.
strona internetowa wykorzystuje pliki cookies

OSIĄGNIĘCIA - MOCNE STRONY


      Blisko siedemnastoletni okres działalności edukacyjnej naszych szkół umożliwił wypracowanie szeregu rozwiązań w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki i organizacji, które zaowocowały sukcesami, oto niektóre z nich:

 1. Połączenie klimatu pracy i wysiłku z serdeczną atmosferą w szkole.
 2. Wysoki poziom opanowania języka angielskiego osiągany przez najzdolniejszych uczniów kończących nasze Gimnazjum (FCE).
 3. Duża ilość zdobytych przez uczniów nagród i wyróżnień w  konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich.
 4. Wysokie wyniki testów zewnętrznych OKE w każdym roku działalności.
 5. Otwarcie Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia, jedynej tego typu placówki w Małopolsce, która poprzez wzbogacenie nauki o specjalistyczne zajęcia muzyczne wniosła nową jakość do oferty programowej naszych Szkół.
 6. Wyróżnienie naszego Gimnazjum Listem Gratulacyjnym Małopolskiego Kuratora Oświaty za najwyższe wyniki egzaminu oraz zakwalifikowanie naszej Szkoły Muzycznej do dziesięciu najlepszych szkół w Małopolsce.
 7. Opracowanie programu autorskiego do nauki języka angielskiego, matematyki i przedmiotów muzycznych.
 8. Liczne działania na rzecz środowiska, w tym m.in. organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych dla szkół niepublicznych Krakowa, udział w akcjach charytatywnych, i.i.
 9. Duże zaangażowanie nauczycieli i uczniów w przygotowanie imprez szkolnych.
 10. Dobra współpraca z rodzicami owocująca twórczym rozwiązywaniem problemów i  pomocą w rozwoju naszych Szkół.
 11. Stały rozwój tradycji i zwyczajów szkolnych, które jednoczą całą społeczność szkolną, stanowiąc jednocześnie najlepszy program profilaktyki współczesnych zagrożeń.
 12. Serdeczny i stosunkowo częsty kontakt z naszymi absolwentami, którzy obecnie kontynuują naukę w renomowanych szkołach średnich i wyższych.
 13. Mocne strony wymienione w raporcie o jakości edukacji w Szkołach "Inspiracja", sporządzonym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie:  

  • dobra organizacja procesu kształcenia
  • stabilność i zaangażowanie kompetentnej kadry
  • systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli
  • wysoki poziom imprez środowiskowych
  • dbałość o zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy
  • tworzenie i utrzymanie bardzo dobrej atmosfery wychowawczej
  • ciągłe poszerzanie oferty edukacyjnej szkół
  • sukcesy uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • duże poczucie sprawiedliwej oceny u uczniów i ich rodziców
 14. Opinie rodziców i uczniów o szkołach, które świadczą o traktowaniu szkoły jako ważnego i bliskiego sercu miejsca:
 • "Wysoko sobie cenię troskę całego grona pedagogicznego nie tylko o poziom edukacji, ale także o to jakim człowiekiem jest i będzie uczeń. Nauczyciele nie uprzedzają się do uczniów, każda chęć poprawy zostaje zauważona i pozytywnie wzmocniona".
  Inka Dowlasz
  (matka absolwenta)
 • "Czym nasza szkoła wyróżnia się spośród dziesiątek innych? Tak naprawdę to nie wiem - nie poznałam ich zbyt wiele. Wiem jednak, że to miejsce bardzo przyjazne, gdzie wszyscy się znają i dobrze się czują. Dzięki temu, że nie ma tu dużo uczniów, nauczyciele mogą każdemu poświęcić wystarczjąco dużo uwagi: wyjaśnić, jeśli czegoś się nie rozumie, zachęcić do rozwijania zainteresowań, brania udziału w konkursach. Życzliwa jest też reszta personelu, choćby pani sekretarka, która dla każdego ma dobre słowo i uśmiech. Lekcje są ciekawie prowadzone i chociaż szkoła z założenia nie jest miejscem zabawy, to nie przeżywamy tu żadnych męczarni.
  Okna części klas wychodzą na Ogród Botaniczny, reszty na duże, trawiaste boisko - szkoła położona jest w małej uliczce, co skutecznie odgradza nas od zgiełku ruchu ulicznego. Co roku organizowana jest biała szkoła, wyjazd językowy do Lubomierza, kiermasz jesienny, tydzień historyczny, chodzimy do teatru i na rozmaite wystawy do muzeów... Jak w każdej szkole? Być może. Ale jeśli ją wybierzecie, myślę, że nie będziecie żałować.
  Dla mnie to ostatni rok tutaj, jako że kończę już trzecią gimnazjum. Będę tęsknić, przeżyłam tu sześć lat, na które złożyło się wiele miłych chwil..."
  Ania Wściubiak
  (uczennica III klasy gimnazjum)