szkola inspiracja krakow

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

Uczniowie naszego Gimnazjum są przygotowywani przez cały cykl kształcenia do ogólnopolskiego egzaminu zewnętrznego, który obowiązuje każdego ucznia na zakończenie klasy III. W tym celu przeprowadzamy na końcu klasy I i II badanie wyników nauczania. Są to karty pracy, które uczniowie wykonują nie na ocenę i ich celem jest rozpoznanie przez nauczyciela słabych stron każdego ucznia, wyłapanie partii materiału w danej klasie słabiej utrwalonych, zrozumianych. Na podstawie analizy tych testów uczniowie i rodzice otrzymują zindywidualizowane wskazówki do skuteczniejszego uczenia się. Następnie w kolejnym roku nauczyciel planuje powrót do treści, które uczniowie niewystarczająco opanowali.

Ważnym krokiem podejmowanym przez szkołę w celu przygotowania uczniów do egzaminu jest zwiększenie ilości godzin: j.pol – 5 g w kl. II i 6 godz. w kl. III,  mat. –  5 g w kl. II i 6g w kl. III, j. angielski – 4/5 g z podziałem na grupy zaawansowania, w tym 1 g z native speaker’em, historia/WOS + 1 godz. w klasie III.

Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem, zdobytym podczas przygotowywania do egzaminów zewnętrznych uczniów gimnazjum (a wcześniej szóstoklasistów), zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ważne jest dla młodzieży wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania testów.

Dlatego uczniowie już w II klasie będą zapoznawani z formą testów, zasadami ich konstruowania i oceniania, a pod koniec roku szkolnego napiszą próbny egzamin oparty na materiałach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczniowie klasy III napiszą 3 próbne egzaminy (koniec października, styczeń i na miesiąc przed egzaminem) opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które następnie będą szczegółowo omawiane na lekcjach i analizowane przez uczących, a także przekazane rodzicom.

Tego rodzaju praktyczne ćwiczenia pozwalają wypracować różne umiejętności, takie jak:  radzenie sobie z różnymi typami zadań, rozpoznawanie swoich słabych stron i zauważanie, które typy zadań sprawiają największe problemy, wyciąganie wniosków ze swych błędów, rozplanowanie czasu, opanowanie zdenerwowania , a także zrozumienie istoty oceniania kryterialnego.

W razie potrzeby będziemy organizować popołudniowe warsztaty doskonalące technikę rozwiązywania testów.

W tym miejscu warto podkreślić, iż Dyrekcja Szkoły bardzo starannie przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych, choć jest to tylko jeden z wielu elementów, w które Szkoła wyposaża uczniów z myślą o wyższych etapach kształcenia.