szkola inspiracja krakow

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Realizacja założeń programu wychowawczo-profilaktycznego zawsze była istotnym elementem praktycznych działań szkoły w trosce o bezpieczeństwo, kulturę bycia, unikanie zachowań ryzykownych i in.  Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony był zawsze w oparciu o „Założenia programowe Szkół Inspiracja” z uwzględnieniem bieżących potrzeb społeczności szkolnej.

W roku szkolnym 2017/2018 do głównych obszarów objętych programem należą:

  1. Kształtowanie szacunku wobec innych
  2. Kształtowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności
  3. Wdrażanie do utrzymywania porządku i poszanowania mienia
  4. Profilaktyka trudności w nauce
  5. Profilaktyka zachowań ryzykownych
  6. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
  7. Edukacja zdrowotna
  8. Rozwijanie wrażliwości na środowisko naturalne
  9. Rozwijanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym
  10. Współpraca z rodzicami

Program realizowany jest w ciągu całego roku szkolnego przez wychowawców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, higienistkę, dyrekcję, a także instytucje i osoby z zewnątrz, takie jak: psycholodzy, lekarze, specjaliści od uzależnień, edukatorzy z hospicjum, przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego.

Pełna treść programu dostępna jest po zalogowaniu w dzienniczku internetowym  „Librus”  lub w Dyrekcji Szkoły.