szkola inspiracja krakow

OFERTA PROGRAMOWA

POSZERZONY PROGRAM NAUK ŚCISŁYCH, HUMANIZSTYCZNYCH I BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH, NATIVE SPEAKER, DRUGI JĘZYK OBCY
RZETELNE PRZYGOTOWANIE DO KOLEJNEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

Prywatne Gimnazjum Nr 4  za swój cel przyjęło rzetelne i wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do kolejnego etapu edukacyjnego w szkole średniej. 

Warto przypomnieć, że już po sześciu latach intensywnej pracy nasze Gimnazjum zostało wyróżnione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty listem gratulacyjnym za najwyższe wyniki egzaminu. W każdym kolejnym roku dyrekcja Szkoły wraz z gronem pedagogicznym podejmowały trud realizacji nowych projektów podnoszących jakość nauczania i atrakcyjność uczenia się w naszym Gimnazjum.  Efektem tych wspólnych wysiłków były sukcesy naszych absolwentów, którzy kontynuowali z powodzeniem naukę w najlepszych liceach i podejmowali studia na wiodących uczelniach krakowskich.                

W roku szkolnym 2017/2018, w którym rozpoczęło się likwidowanie gimnazjów w następstwie reformy sytemu polskiej edukacji, w istniejącej jeszcze klasie II i III, w ramach programu kształcenia oferujemy: zwiększoną ilość godzin języka polskiego i matematyki, dwa języki obce: j. angielski -4 godziny  z podziałem na grupy zaawansowania (w tym 1 godzina z nativ speaker’em) oraz do wyboru język niemiecki, francuski lub hiszpański – 2 godz., geografię, biologię, chemię, fizykę, informatykę, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, przygotowanie do egzaminu zewnętrznego CKE i do udziału w konkursach, atrakcyjne formy pracy (tygodnie tematyczne, metoda projektów, i in.) oraz religię/etykę, WDŻ (na życzenie rodziców), a jako uzupełnienie programu koło literackie, matematyczne, chemiczne, geograficzne, sportowe oraz różne formy specjalistycznej pomocy.             

Poniżej sygnalizujemy ważne elementy programu, których opis dostępny jest po kliknięciu:

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny
 2. Wewnątrzszkolny system oceniania
 3. Języki obce
 4. Wyjazdy, wycieczki i wyjścia programowe
 5. Projekty edukacyjne
 6. Przygotowanie do konkursów
 7. Przygotowanie do egzaminów
 8. Zajęcia dodatkowe
 9. Sport i rekreacja
 10. Imprezy szkole
 11. Wolontariat
 12. Świetlica
 13. Formy specjalistycznej pomocy
 14. Edukacja domowa
 15. Osiągnięcia uczniów