szkola inspiracja krakow

JĘZYKI OBCE

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański

System kształcenia języków obcych w naszych szkołach oparty jest na solidnych fundamentach, jakie stwarzają:

  • wykwalifikowana kadra nauczycielska (obecnie z udziałem native speaker’a j. angielskiego)
  • regularne  kwalifikowanie do grup zaawansowania
  • udziału uczniów  w kulturalnych imprezach językowych
  • przygotowanie i udział w konkursach
  • indywidualne programy

Cele i treści zajęć z języków obcych bazują na szczegółowych programach nauczania i są skorelowane z uznawanymi na całym świecie egzaminami (np. FCE, SD1, SD2) oraz Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Stosujemy nowoczesne metody i materiały dydaktyczne (różnorodne formy ćwiczeń, gry symulacyjne, dyskusje, zadania pisemne, projekty), co stwarza bazę efektywnych zajęć, a w konsekwencji prowadzi do komunikowania się w języku nauczanym. Treści zajęć wypwłniają zarówno sytuacje dnia codziennego, a także tematy społeczne i kulturalne, nie pomijając zainteresowań uczniów. Oto kilka ciekawych, obecnie prowadzonych projektów językowych:

Lekcje języka angielskiego prowadzone są w grupach wyselekcjonowanych pod względem zaawansowania.  W celu zakwalifikowania naszych uczniów do odpowiedniej grupy i zapewnienia optymalnych warunków do nauki języka, przed rozpoczęciem zajęć, a także w czasie roku szkolnego przeprowadzane są testy kwalifikujące do grupy ze zbliżonym poziomem zaawansowania.  Nauka drugiego języka obcego (do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański) kontynuowana  jest w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Wysoką skuteczność nauki zawdzięczamy m.in. indywidualnemu podejściu, motywowaniu każdego ucznia oraz sprawdzaniu bieżącemu i okresowemu wiedzy i umiejętności językowych. Zespół nauczycieli języków obcych organizuje cyklicznie różnorodne konkursy i przeglądy, a także ciekawe projekty, do których należą:

  • Penfriend – prowadzenie korespondencji w języku angielskim z uczniami innych szkół z zagranicy (Szwecja, Włochy)
  • Festiwal piosenki obcojęzycznej
  • Street Project – prowadzenie wywiadów z turystami na Rynku Krakowskim
  • Europejski Dzień Języków Obcych

Osiągnięcia naszych uczniów w testach zewnętrznych na poziomie podstawowym i rozszerzonym znacznie przewyższają wyniki uczniów szkół państwowych i często znajdują się na poziomie 100% postawionych wymagań.